Bække lokalråd holder årsmøde

Kom og vær med

Lørdag den 24. marts 2018 kl. 10.00
Hærvejshallen, Bække

Hvad sker der rundt omkring i Bække, og hvor ønsker vi at gøre noget, der styrker Bække?

Har du forslag eller ideer, du gerne vil have drøftet, skal du sende dette til formand for Lokalrådet Carsten Bork Kristensen på mail cbkristensen(a)profibermail.dk senest d. 17. marts.

Forslag og endelig dagsorden offentliggøres på vores hjemmeside www.baekkeby.dk den 22. marts.

Lokalrådet er efter mødet vært ved en fælles frokost.

Alle er velkomne.

På Lokalrådets vegne
Formand Carsten Bork Kristensen

Velkomstpakke i Bække

Pr. 1. januar 2018 tilbydes alle tilflyttere, der køber fast ejendom med beboelse i Bække og opland en velkomstpakke med lidt info om Bække og forskellige gaver som på nuværende tidspunkt er sponseret af Bække Kro, Kjærs Blomsteri, Salon A, Hyldals Bryghus, Dagli Brugsen, Dyssegårdens Anlægsservice og Blomsterhuset. Flere kommer nok til.
For at være tilflytter skal man have haft bopæl udenfor postnummer 6622 i mindst 3 år.
Velkomstgaver og ydelser er personlige og kan kun udnyttes af den tilflyttede familie på den nye adresse.
For spørgsmål kontakt
Bække Lokalråd

Bække Aftenhøjskole program 2017-2018

Programmet for Bække Aftenhøjskole 2017-2018 kan ses herunder ligesom det er muligt at hente en udskriftsvenlig pdf-version.

ALLE er velkomne til at deltage i Aftenhøjskolens møder. Møderne afholdes altid kl. 19.30 på TAGSKÆGGET på Lindecentret, Lindeparken 26. undtagen 2/10 og 27/11.
Entre pr. aften: 40 kr. inkl. kaffe og småkager. Som noget nyt, behøver man ikke selv at have kaffe med.
Bestyrelsen: Poul Erik Krogsgaard Madsen, Birte Hansen, Judith Madsen, Inga Dyg, Irene Nielsen og Arne Primdal ønsker alle en god og interessant sæson.

ma. d. 2/10 kl. 19,30. Kragelund forsamlingshus.
Fhv. biskop over Viborg stift Karsten Nissen: 500 års reformation – hvad fejrer vi?
Hvad skete der? Hvilken betydning har Martin Luthers teologiske anliggender for os i dag?
Sammen med menighedsrådene.
Gratis entre, kaffe 30 kr.

ma. d. 23/10. De vestindiske øer. Ulrik Lauridsen, Vejle.
I mit foredrag vil jeg dels fortælle den gamle kolonis historie, dels fortælle om min farfars liv og virke som gendarm på øerne og som fotograf i Ribe. Alt fortalt i ord og billede, hvor man også får en fornemmelse af, hvorledes forholdene på de 3 øer er i dag. Foredraget har et meget personligt præg trods det, at mine kilder til foredraget udelukkende bygger på de mange postkort, som min farfar har sendt hjem til hans kæreste i Danmark.
Jeg har netop udgivet en bog ”Fra Dansk Vestindien til Ribe. I min farfars fotospor”.

ma. 6/11. Mit liv som Jehovas Vidne. v/ Jette Seidenschnur, Grindsted.
Tidligere byrådsmedlem i Billund kommune Jette Seidenschnur var i mere end 30 år medlem af Jehovas Vidner. Hun fortæller om, hvordan hun brugte megen energi og tid på at leve som rettroende vidne, men var bundet af mange regler og forbud. Til sidst gjorde drømmen om frihed, at hun brød med Jehovas Vidner, et brud som fik store konsekvenser, men også starten på et helt nyt liv for hende.

ma. 27/11. Adventsgudstjeneste v/ Sognepræst Anne Marie Erbs Brørup.
Efter gudstjenesten fortsætter vi med kaffe og underholdning i Konfirmandhuset.
Sammen med Indre Mission.
Gratis entre, kaffe 30 kr.

ma. 15/1. Fra postbud i Vorbasse til politiker på Christiansborg.
Kom og mød folketingsmand og tidl. minister Henrik Dam Christensen fra Grindsted. Han vil fortælle om
hvordan, det var at komme fra et arbejde som postbud i Vorbasse og ind på ”de bonede gulve”. Til et liv
i offentlighedens tjeneste som folketingsmedlem og minister. Et arbejde med mange problemer og udfordringer, men også spændende oplevelser.

ma. 29/1 ”Målet om at nå toppen”. Kirsten Jensen og Henning Nielsen, Egtved. Fortæller om deres tur til toppen på Kilimanjaro.
25000 mennesker forsøger hvert år at bestige Kilimanjaro, men halvdelen giver op, inden de når den knap 6 km høje bjergtop. Det gjorde den tidligere Bække pige Kirsten og hendes mand Henning ikke, de nåede helt op. Med 8-10 kg bagage på ryggen gik turen op ad bjerget i 6 dage. Nedstigningen tog kun halvanden dag. At opstigningen varede så lang tid skyldtes, at de skulle vænne sig til bjergluften, hvor iltindholdet er så lavt, at man bliver meget træt og svimmel. Selv om Kirsten og Henning slap for de værste gener på turen, var de enige om, da de kom ned, at det havde været en hård tur. ”Ahr, det gør vi ikke igen”, sagde Henning, men man ved aldrig!!

ma. 19/2 Generalforsamling. Derefter fhv. fængselsbetjent Lis Vig.
Lis har været ansat i kriminalforsorgen som fængselsbetjent i statsfængslet i Sdr. Omme i 33 år.
Hun fortæller om livet ”inden for murene bag tremmer”, og om arbejdet og samværet med de indsatte.

Borgermøde vedr. ny Hærvejsmotorvej

Kom til borgermøde i Hærvejshallen i Bække vedr. ny Hærvejsmotorvej.

Bække, Gesten, Andst, Veerst/Vester Torsted lokalråd afholder sammen med Vejen Kommune et borgermøde mandag den 28. august 2017, kl. 19.30-21.30.

Kom og hør vores borgmester, embedsmænd og et par byrådsmedlemmer fortælle om tankerne bag deres forslag til linjeføring for en kommende Hærvejsmotorvej.

Dagsorden:
1. Præsentation af baggrunden forVejen Kommunes høringssvar.
2. Præsentation af indholdet i høringssvaret.
3. Spørgsmål og debat.

Formålet med mødet er en præsentation af baggrunden forVejen Kommunes høringssvar til Vejdirektoratets WM-proces omkring hærvejsmotorvejen.
Processen omkring hærvejsmotorvejen er lige startet op. Linjeføringerne er tegnet med bred pen og er ikke tænkt som grundlag for konkrete overvejelser om konsekvenser for lodsejere, men kan meget vel give anledning til spørgsmål og bekymringer. På mødet vil Vejen Kommune forsøge at besvare så mange spørgsmål som muligt, men der vil være en række spørgsmål som ikke kan besvares på nuværende tidspunkt, såsom spørgsmål vedr. specifikke matrikler og jordlodder.

Med håbet om et stort fremmøde:
Bække, Gesten, Andst, Veerst/Vester Torsted lokalråd

Bække Lokalråd holder årsmøde

Bække Lokalråd holder årsmøde

Kom og vær med

Lørdag den 1. april klokken 10.00

Hærvejshallen, Bække

Hvad sker der rundt omkring i Bække, og hvor ønsker vi at gøre noget der styrker Bække?

Kom også og hør Formand for Teknik og Miljø, Jørgen Bruun, fortælle om hvad planerne er for den mulige Hærvejsmotorvej og dens placering rundt om Bække.

Har du forslag eller ideer, du gerne vil have drøftet, skal du sende dette til formand for Lokalrådet Carsten Bork Kristensen på mail  cbkristensen@profibermail.dk  senest 26. marts.

Forslag og endelig dagsorden offentliggøres på vores hjemmeside www.baekkeby.dk d. 30. marts.

Lokalrådet er efter mødet vært ved en fælles frokost.

Alle er velkomne

På Lokalrådets vegne

Formand Carsten Bork Kristensen

Invitation til Frivillighedsaften d. 28 okt.

Kære alle

Vi oplever i øjeblikket, at blive kontaktet af rigtig mange ildsjæle, der ønsker at være frivillige til de mange nye flygtninge, som også Vejen Kommune modtager.
Derfor vil vi gerne sammen med ”HUSET for frivillige”, invitere jeres forening til at deltage i en Frivillighedsaften.

Frivillighedsaften d. 28. okt. 2015
Kl. 19.00 – kl. 21.00
Troldesalen
Jacob gade’s alle
6600 Vejen

Formålet er, at vi får samlet alle gode kræfter og får skabt synergi mellem de enkelte tiltag.
I har som forening mulighed for at reservere et bord til en workshop, hvor i kan præsentere jeres arbejde.

I kan tilmelde jer ved at svare på denne mail, ligesom det her er muligt at reserverer borde til workshops, hvor I forhåbentlig får mulighed for hverve nye frivillige til netop jeres arbejde.

Den bedste og mest betydningsfulde integration foregår ude i lokalsamfundet.
De nyankomne flygtninge bor i Holsted, Gjerndrup, Brørup, Lindknud, Andst, Vejen, Askov, Gesten, Bække, Skodborg, Jels, Rødding og Sdr. Hygum.

Vejen Kommune dækker de mest basale behov, samt hjælper med den første kontakt til nødvendige offentlige instanser. Herefter er de nye borger, når de ikke er i skole eller praktik, overladt til sig selv og hinanden.

Alle nyankomne flygtninge ønsker at have kontakt med naboer, eller andre der vil tale dansk med dem og fortælle om livet i Danmark.

De flygtninge der er så heldige, at de allerede har en kontaktfamilie udtrykker stor taknemlighed og glæde ved kontakten.

Vi håber I har lyst til at deltage i arrangementet.

Venlig hilsen

Lene Hansen
Leder af Job & Integration
Tlf: 79965111 / 24270153
Email: lbvh@vejen.dk

Nyt fra Bække Lokalråd

Så er sommerferien ved at være slut for de fleste, selv børnene skal til at igang med skolen igen.
Apropos børn og skole, er lokalrådet blevet inviteret til et workshop i Vejen kommune vedr. cykelstier og ruter i kommunen den 26. aug.
Det er også muligt for menigmand/kvinde at komme med ideer og bidrag til den kommende plan.
Det kan gøres via siden: www.vejen.dk/cykelruteplan eller ved henvendelse til lokalrådet, så vil vi tage det med til mødet. Vi skal blot have det skriftligt senest den 23. aug.

Sommer hilsner
Bække Lokalråd