Månedsarkiv: februar 2015

Årsmøde

Bække Lokalråd
 
Afholder årsmøde mandag d. 16. marts
kl. 19.30 i Hærvejshallens cafeteria.
 
Forslag til behandling på årsmødet, skal være formanden
John Agervig Skovrup
Ribe – Vejle Landevej 55
6622 Bække
 
i hænde senest d. 6. marts, eller på mail til john.as@mail.dk
 
Forslag og endelig dagsorden offentliggøres på vores hjemmeside www.baekkeby.dk d. 9 marts.
 
Lokalrådet er vært med kaffe og kage under mødet.
 
Alle er velkommen.
 
På Lokalrådets vegne
Formand, John Agervig Skovrup