Månedsarkiv: marts 2015

Dagsorden til Bække Lokalråds årsmøde, den 16. Marts

Kl. 19.30 i Hærvejshallen’s cafeteria.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Godkendelse af rådets beretning.

3. Godkendelse af rådets regnskab og budget.

4. Indkomne forslag.

4a: Ændring af hovedgadens udstyr.

4b: Byens facade.

5. Valg af råd og 2 revisorer, samt 1 suppleant til rådet og 1 revisorsuppleant.

6. Evt.