Forfatterarkiv: admin

Nyt fra Bække Lokalråd

Så er sommerferien ved at være slut for de fleste, selv børnene skal til at igang med skolen igen.
Apropos børn og skole, er lokalrådet blevet inviteret til et workshop i Vejen kommune vedr. cykelstier og ruter i kommunen den 26. aug.
Det er også muligt for menigmand/kvinde at komme med ideer og bidrag til den kommende plan.
Det kan gøres via siden: www.vejen.dk/cykelruteplan eller ved henvendelse til lokalrådet, så vil vi tage det med til mødet. Vi skal blot have det skriftligt senest den 23. aug.

Sommer hilsner
Bække Lokalråd

Affaldsindsamling søndag d. 19-04-2015

Vi samler affald i Bække, søndag d. 19-04-2015 fra kl 10-12.
Derefter er Bække Lokalråd vært ved en pølse og 1 øl/vand, som tak for indsatsen.
Tilmelding nødvendig pga. bestilling af pølser.
Du tilmelder dig, ved at ringe til Mariane på tlf 26197387 senest d. 17-04-2015.
Har du specielle ønsker ang. gade/vej, så sig til ved tilmelding.
Vi glæder os til at se dig/jer.
 
På Lokalrådets vegne
Mariane Svendsen

Dagsorden til Bække Lokalråds årsmøde, den 16. Marts

Kl. 19.30 i Hærvejshallen’s cafeteria.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Godkendelse af rådets beretning.

3. Godkendelse af rådets regnskab og budget.

4. Indkomne forslag.

4a: Ændring af hovedgadens udstyr.

4b: Byens facade.

5. Valg af råd og 2 revisorer, samt 1 suppleant til rådet og 1 revisorsuppleant.

6. Evt.

Årsmøde

Bække Lokalråd
 
Afholder årsmøde mandag d. 16. marts
kl. 19.30 i Hærvejshallens cafeteria.
 
Forslag til behandling på årsmødet, skal være formanden
John Agervig Skovrup
Ribe – Vejle Landevej 55
6622 Bække
 
i hænde senest d. 6. marts, eller på mail til john.as@mail.dk
 
Forslag og endelig dagsorden offentliggøres på vores hjemmeside www.baekkeby.dk d. 9 marts.
 
Lokalrådet er vært med kaffe og kage under mødet.
 
Alle er velkommen.
 
På Lokalrådets vegne
Formand, John Agervig Skovrup

Affaldsindsamling 2015

Danmarks Naturfredningsforening (DN) inviterer hvert år til affaldsindsamling
for skoler i uge 16 – mandag-fredag (d.13.-17. april), for andre søndag d. 19. april.

DN Vejen vil hermed gerne invitere til affaldsindsamling 

søndag d. 19. april kl. 10-12.
                               

Kom og være med til at gøre Vejen kommune forårsklar.

Fremgangsmåden er følgende:

Tilmelding: www.dn.dk/affald (kontaktperson: Ole Laursen ola@dn.dk tlf 23 44 12 19) eller DN Vejen (kontaktperson: Kaj Lassen kajlassen-6670@mail.dk tlf 75 39 21 69)

Kontaktperson Vejen kommune: Hilda Nielsen hn@vejen.dk tlf 79 96 62 01
aftale m.h.t. afhentning/aflevering af affaldet
indsamlingsstederne nævnes på hjemmesiden www.vejenkom.dk

DN sender klare affaldssække (husk at opgive forventet antal indsamlere).
Som noget nyt vil der i år har blive mulighed for at få handsker og låne veste og gribetænger.

Ønsker man at blive nævnt i folderen: Ta’ på tur i Vejen kommune – (marts-juni) udgives i uge 11, vil jeg bede om besked inden deadline d. 1. feb.
Der vil blive lavet en plakat A4, med relevante oplysninger, som sendes til de tilmeldte, ligesom plakaten bliver sat op bl.a. på bibliotekerne i kommunen.
Endvidere vil indsamlingen blive nævnt på hjemmesiden www.dn.dk/vejen – lokale aktiviteter samt på KultuNaut.

Såfremt nogen ønsker at affaldsindsamlingen foregår en anden dag, er dette naturligvis ok, da formålet må være, at få indsamlet affaldet og gøre kommunen forårsklar.

M.v.h.
Kaj Lassen
DN Vejen

Nytårshilsen fra Lokalrådet

2014 er afsluttet og fra imorgen er vi alle igang igen, incl. børnene.

2014 har for lokalrådets vedkomne været et lidt hektisk år af flere årsager.
Den årlige generalforsamling måtte indkaldes af 2 gange, før end der var folk nok til at danne rådet. Dermed kom der også nye ansigter i rådet, som også skulle sættes ind i opgaverne og de igangværende sager.
Der har været nok at tage fat på, godt hjulpet af henvendelser fra Bækkeborgere, foreninger og kommunen.
De fleste opgaver strækker sig over lang tid pga. lange sagsbehandlingstider hos både myndigheder, fonde og andre institutioner, derfor kan det se ud som intet sker. Men vi er altså igang.
Eksempelvis blev der ved det årlige møde med kommunen, lovet at man ville kigge på behovet for fodgængerfelter i Bække (mødet var i januar). Vi rykkede for det hos Teknik & Miljø flere gange, men først i oktober blev der taget initiativ til at mødes i november. Det var en god og oplevelsesrig tur langs hovedgaden i Bække fra kl 07.45 til ca. 08.45. Der var en repræsentant fra politiet, 2 fra Teknik & Miljø i Vejen, Skolelederen og skolebestyrelsens formand, børnehavelederen samt formand for børnehaven og 2 fra lokalrådet. Vi har stadig ikke hørt fra Teknik & Miljø, på trods af at de skam kunne se behovet. Det kræver tålmodighed at være lokalrådsmedlem. 
Vores hjemmeside har været forsømt, meget forsømt, men formanden har lovet at der bliver taget hånd om dette som det første i 2015, så siden bliver redigeret løbende.
Vi har fra lokalrådet også været inviteret til møder med lokale foreninger, som har fortalt om behov, visioner og evt. problemer. Det har været spændende at se hvor meget der egentlig sker i vores by. Tak for det og vi håber det kan fortsætte. 
Men alt ialt et spændende år, vi håber det bliver endnu bedre i 2015.
Husk nu at deltag i de lokale arrangementer og selvfølgelig også Lokalrådets generalforsamling.

Bække Lokalråd ønsker alle et godt nytår.