Borgermøde vedr. ny Hærvejsmotorvej

Kom til borgermøde i Hærvejshallen i Bække vedr. ny Hærvejsmotorvej.

Bække, Gesten, Andst, Veerst/Vester Torsted lokalråd afholder sammen med Vejen Kommune et borgermøde mandag den 28. august 2017, kl. 19.30-21.30.

Kom og hør vores borgmester, embedsmænd og et par byrådsmedlemmer fortælle om tankerne bag deres forslag til linjeføring for en kommende Hærvejsmotorvej.

Dagsorden:
1. Præsentation af baggrunden forVejen Kommunes høringssvar.
2. Præsentation af indholdet i høringssvaret.
3. Spørgsmål og debat.

Formålet med mødet er en præsentation af baggrunden forVejen Kommunes høringssvar til Vejdirektoratets WM-proces omkring hærvejsmotorvejen.
Processen omkring hærvejsmotorvejen er lige startet op. Linjeføringerne er tegnet med bred pen og er ikke tænkt som grundlag for konkrete overvejelser om konsekvenser for lodsejere, men kan meget vel give anledning til spørgsmål og bekymringer. På mødet vil Vejen Kommune forsøge at besvare så mange spørgsmål som muligt, men der vil være en række spørgsmål som ikke kan besvares på nuværende tidspunkt, såsom spørgsmål vedr. specifikke matrikler og jordlodder.

Med håbet om et stort fremmøde:
Bække, Gesten, Andst, Veerst/Vester Torsted lokalråd

1 thought on “Borgermøde vedr. ny Hærvejsmotorvej

  1. Niels Balslev

    Når man har vedtaget, at formålet med den nye motorvej er at aflaste E45, så peger det i retning af, at der skal være tættest mulige forbindelse mellem de to motorveje. geologisk set harmonerer dette dårligt med at holde anlægsudgifterne lavt. At lave motorvej på tværs af tunneldale er langt dyrere end at bygge dem på hedesletter.Men den lavere pris modsvares dog af mindre aflastningsevne af trafikken på E45. Med de fremlagte vurderinger af, hvor meget en ny motorvej vil aflaste (8-10 procent), og med udsigt til en stadig stigende trafikmængde, så er perspektivet med et langvarigt anlæg af en ny motorvej skræmmende, idet aflastningen hurtigt vil blive elimineret af en stigende trafikmængde. Der vil fortsat være trafikale problemer på E45. Der er derfor brug for nytænkning. Trafik på motorveje består af køretøjer med forskellige grænser for hastigheder.
    Hvis trafikken fremførtes med samme hastighed, ville man undgå mange ulykker og trafikflowet ville blive bedre med deraf følgende mindre trængsel. Hvis man kunne opgradere hovedveje til motortrafikveje med spor kun for tung trafik og hvis man friholdt motorvejene fra den tunge trafik ville man på disse veje betjene langt flere hurtigtkørende. Den tunge trafik vil fortsat kunne køre med deres max. hastighed. Processen vil kunne forkortes, idet løsningen ikke så meget arbejder med nyanlæg som med genbrug
    Vi står i en situation, hvor meget peger på indførelse af førerløse køretøjer inden for en kortere årrække. En så massiv investering kan godt vise sig at være forældet, inden projektet er færdiggjort.
    En sidste kommentar skal være, at arkæologisk set, så har de forskellige forslag om linjeføring alle berørt Hærvejen, som historisk set er unik med bebyggelser fra stenalderen og til nu. Ved et eventuelt vejanlæg vil der skulle bruges megen tid og store summer for at få udredt områderne for deres arkæologiske indhold, hvilket kun kan forsinke og fordyre projektet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *